Prezentacja firmy ROC
Główne zalety zgrabiarki pasowej
Robienie siana to sztuka
Robienie siana to sztuka (wersja krótka)
RT 380
RT 630
RT 700
RT 730
RT 730 / RT 630 sistema di sospensione
RT 840
RT 870
RT 870 in alfalfa
RT 880
RT 950
RT 1000
RT 1220
RT series
RT in straw